Skip to content
Aleva » Trainingen

Trainingen

Vanuit Aleva bieden we 8 open trainingen met enige regelmaat aan. De meeste trainingen worden echter op maat gemaakt voor organisaties, dit zijn de zogenaamde inhouse trainingen en varianten op de open trainingen. Dit zijn onze 8 standaard open trainingen:

Organisatieontwikkeling

veranderkunde

Veranderkunde

De training heeft heel bewust veranderkunde en niet verandermanagement vanuit de overtuiging dat je veranderingen niet kunt managen maar wel beïnvloeden.

De basis van de training is onze visie op organisatie en gedragsverandering.

De training geeft in vogelvlucht een overview van de belangrijkste theorieën waar we vervolgens samen concreet mee aan de slag gaan.

Belangrijk onderdeel van de dag is het framework van High Performance Organizations en High Performing teams.

Daarnaast is er een zelftest hoe jij omgaat met veranderen en wat dat zegt over jouw gedrag. In de middag gaan we samen aan de slag met het vormgeven van de interventies voor de verandering waar jij verantwoordelijk voor bent.

More
Aleva Consultancy - Training Stakeholder Management

Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement is een oeroud onderwerp maar nog steeds van groot belang. Zeker bij de complexe ketenvraagstukken van tegenwoordig. Wie zijn de belangrijkste partijen?
 

Wat zijn hun belangen en wat is mijn relatie?

Belangrijker nog: hoe kan ik de beinvloeden?


De dag gaat over theoretische achtergrond van stakeholdermanagement, geeft handige en concrete handvatten, brengt inzicht in je eigen situatie en zal je vooral aanzetten tot actie.

More

Talentontwikkeling

Aleva Consultancy Trainingen | Talentontwikkeling | De huisarts en ik

De Huisarts & Ik

Een huisarts ziet dagelijks vele patiënten. Sommigen voor simpele klachten maar anderen ook voor stevige klachten. De huisarts voert daarover vele gesprekken met de patiënten waarbij er aandacht moet zijn voor ieder individu.

Hoe doet een huisarts dat eigenlijk?

Hoe komt hij/zij in de beperkte tijd tot de kern en hoe voelt een patiënt zich zo goed mogelijk op z’n gemakt?

In deze training worden de parallellen getrokken de beleveniswereld van een manager en hoe hij of zij kan leren van de huisarts.

Deze training wordt samen gegeven met een huisarts.

More
Aleva Consultancy Trainingen | Talentontwikkeling | De geheim agent en ik

De Geheim Agent & Ik

Een undercover agent kent vele gezichten. Hij of zij moet zich aanpassen in vele bizarre en benarde posities om zo zijn/haar eigen positie niet prijs te geven. Daarbij is het van groot belang om de informatie naar boven te halen die jij nodig hebt.

Hoe doe je dat zonder op te vallen?

En welke gesprekstechnieken gebruik je daarbij?

En hoe zou jij omgaan met situaties waarin een echte geheim agent zich heeft begeven? In de training wordt de parallel getrokken met de beleveniswereld van de manager en hoe hij of zij kan leren van een oud undercoveragent.

Deze training wordt samen gegeven met een oud-undercoveragent.

More

Continu Verbeteren

blue_belt3

Blue Belt

Al vele jaren zijn organisaties bezig met continu verbeteren. Het is alom bekend dat Toyota aan de weg stond van het gedachtengoed al waren het twee Amerikanen (Womack & Jones) die de term Lean introduceerden. In deze halve dag staat de basis van Lean centraal.

De uitgangspunten, de basisprincipes van procesdenken, verspillingen en het vooral kijken vanuit een andere dimensie naar het eigen werk.

Onderdeel van de training zijn vele interactieve oefeningen en koppelingen naar het eigen werk.

More
Aleva Consultancy - Continu Verbeteren - Training Green Belt

Greenbelt

Tijdens de greenbelt training wordt toegewerkt naar een examen over de stof van de dag en een grote oefencasus. Er wordt voorbereiding verwacht door het lezen van een boek en het kijken van een webinar.

Gedurende de dag, die van 9 tot 9 duurt, staat de KANBAN-cirkel
centraal. We staan uitgebreid stil bij de zes stappen en gaan in op alle instrumenten. De dag staat bol van een juiste combinatie tussen theorie, praktijk en oefeningen.

More
Aleva Consultancy Trainingen | Continu Verbeteren | Scrum en Agile

Scrum / Agile – the basics


Alle organisaties hebben de drang om wendbaarder te worden. De wereld is complexer en dynamischer dan ooit. Dat vraagt ook van organisaties veel.

In deze training van een halve dag staat we stil bij de basis van Agile werken en de basistechnieken van Scrum.

De training moet gezien worden als een uitgebreidere introductie op het onderwerp.

More

Commercie

Aleva Consultancy Trainingen | Commercie | Consultative Selling

Consultative Selling

Tijdens de training Commercie gaan we in op de basisprincipes van consultative selling. Centraal in de training staat de eigen praktijksituatie en het oefenen met een trainingsacteur op basis van de aangeleerde theorie en concrete tips en trucs. Verhoog de saleseffectiveit door te stoppen met het ‘verkopen’ en te beginnen met een visie op de oplossing van de klant.

More