Skip to content
Aleva » Visie
Gedrags- en Organisatieverandering

Gedrags- en Organisatieverandering

Visie op gedrags- en organisatieverandering

Wanneer het gaat om gedragsverandering binnen organisaties geloof ik dat het formuleren van een (nieuwe) aanpak en hierover communiceren niet voldoende is. Ik geloof dat medewerkers zich pas echt betrokken voelen en gedrag veranderen wanneer zij niet alleen snappen wat ze moeten doen, maar er ook door geïnspireerd raken, dit vervolgens zelf willen uitdragen naar anderen en bovenal gemotiveerd raken erop te acteren in hun dagelijks werk en uiteindelijk ook thuis. Interventies moeten vervolgens aantrekkelijk, begrijpelijk en consequent zijn en zich richten op mens, middel en organisatie.

Daarvoor heb ik een 7 tal veranderprincipes opgesteld waar ik in geloof:

1. Veranderen met een concrete richting en doel
• Zonder richting of doel heeft veranderen weinig toegevoegde waarde
• Wij werken dan ook graag met tastbare en meetbare resultaten

2. Veranderen met de leidinggevende als voorbeeld
• Eénheid van leidinggevend kader en voorbeeldrol daarvan is cruciaal voor een effectieve verandering

3. Veranderen doen we samen met de opdrachtgever
• Wij gaan uit van co-creatie met de opdrachtgever
• Voor een duurzaam en bestendig resultaat werken we zoveel mogelijk met inzet van eigen mensen

4. Veranderen doe je kort cyclisch en via de praktijk
• Wij zorgen voor een zo kort mogelijke constante feedback loop
• Veranderen van A-naar-B doen we op de manier van B
• We beginnen klein en schalen bij succes snel op
• We geloven in de kracht van action learning (leren door doen) bij veranderopgaven

5. Veranderen is het doorbreken van bestaande patronen.
• Zonder patronen echter geen houvast; patronen zijn nodig om te kunnen functioneren
• Verandering is dus een gevoelige balans tussen het creëren, in stand houden én doorbreken van patronen.

6. Veranderen gaat in onze perceptie in de kern altijd via het individu met hulp van anderen
• Er zijn interventies nodig om te zorgen voor de juiste balans.

• Interventies zijn mogelijk op meerdere niveaus: tussen organisaties, in organisaties, in en tussen teams en vooral via het individu.
• Ineffectief gedrag moet te allen tijde op alle niveaus worden besproken, we zoeken daarbij graag de plek-der-moeite op.

7. Veranderen van het individu gaat via een drie-traps raket: Get it, Feel it en Do it
• Interventies moeten vervolgens aantrekkelijk, begrijpelijk en consequent zijn
• Wij geloven daarbij in de kracht van ervaringsgericht veranderen met behulp van ondernemende slagkracht, creatieve concepten, fun en waar nodig met digitale ondersteuning.