Skip to content
Aleva » Visie » Continu Verbeteren
Continu Verbeteren

Continu Verbeteren

Visie op Continu Verbeteren

Er is veel geschreven over continu verbeteren, Lean, Scrum & Agile. Veel organisaties hebben ermee geëxperimenteerd en in meer of mindere mate succes ervaren. Vanuit Aleva Groep zijn we al meer dan 10 jaar met het onderwerp bezig. Op basis van die ervaringen hebben we een 7-tal principes opgesteld die werken bij continu verbeteren die uiteraard aansluiten bij onze visie op organisatie- en talentontwikkeling.

1. Continu verbeteren start bij de klant. Wij ‘halen’ de klant dus ook het liefste naar binnen bij onze trajecten. Dit doen we door middel van het inzetten van een klantpanel.

2. De meest cruciale factor bij het slagen van Continu verbeteren is de leidinggevende. Meer dan vijftig procent van het succes wordt bepaald door de mate waarin leidinggevende succesvol invulling geeft aan zijn rol

3. Continu verbeteren doe je samen. Hierbij geloven we in een max-mix principe. Maximaal mixen van mensen om zo een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Betrek de mensen die er verstand van hebben.

4. Continu verbeteren doe je op 3 niveaus. We maken onderscheid tussen drie niveaus van continu verbeteren;

  • verbeteren in je eigen team,
  • verbeteren in je eigen interne processen,
  • verbeteren in de keten inclusief leveranciers en klanten.

5. Voortbordurende op principe 4 is er ook sprake van een verantwoordelijkheidsverschil. In onze visie is een keteneigenaar belangrijker dan een proceseigenaar en een proceseigenaar belangrijker dan een leidinggevende/manager. In onze visie heeft dit dus consequenties voor de inrichting van de organisatie

6. Veranderen gaat via het individu, ook bij continu verbeteren. Daarbij geloven wij in het principe van 30×20 minuten. Om processen daadwerkelijk te veranderen hebben alle medewerkers 30×20 minuten nodig om dit daadwerkelijk als nieuwe werkwijze over te nemen. Dit vraagt aandacht voor implementatie.

7. Nadruk op het positieve. Continu verbeteren houdt dus niet in dat het vroeger niet goed was. Sterker nog; het heeft ons ver gebracht. Tijden veranderen echter. In onze trajecten hebben we dus aandacht voor het vieren van successen, het samen lol hebben en creatief omgaan met de verandering en accepteren dat verandering de enige constante is.